Zpráva o činnosti VVVV v roce 2020

Na rok 2020 jsme si naplánovali několik společných akcí,ale covidová situace v  naší zemi a ostatních státech narušila naše plány.

Za celý rok se uskutečnily pouze tyto akce :

    1) Výlet na Macochu a okolí

    2) Vinobraní – Velké Bílovice

3) Rozloučení se starým rokem 2020

1) Výlet na Macochu – 2.7.2020

Sraz takřka celého GŠ VVVV a jeho poradkyň byl přímo na parkovišti nad Macochou. Generálové si na tuto akci vzali své populární červené klobouky. Předvoj při prohlídce Macochy tvořili Lojza s Alenkou,kteří kvůli  kapacitní průchodnosti jeskyní, absolvovali prohlídku před námi. Po velkém nočním dešti byla projížďka na lodičkách zkrácena, ale i tak to byl pěkný pohled na krápníky v útrobách jeskyně.

Po prohlídce nás „covid „ donutil vrátit se k tradici, a to k řízku s chlebem a okurkem zapíjeným slivovičkou. Předvídavě nás k  tomuto, v  organizačním dopise výletu, nabádal ředitel Zdeněk . Následoval přesun do obce Rudice . Zde jsme procházkou došli k jílovému lomu . Den jsme zakončili ve známém poutním místě – Křtinách. Po prohlídce kostela, zvonkohry jsme spěchali na opožděný oběd pod deštníky na zámeckém dvoře. Po dobrém obědě, výborném pivku přišla letní bouřka před kterou jsme se přemístili do útrob restaurace a pokračovali v likvidaci zásob slivovice a vína.

Bylo to pěkné společné setkání po dlouhé době na akci, kterou nám připravili Zdeněk a Jiřinka a patří jim za to velký dík.

2) XXI. Vinobraní u Spěváků – Velké Bílovice

V roce 2020 bylo vinobraní zahájeno dne 10. září , sklizní odrůdy MOPR , za účasti 7 lidí. Druhé vinobraní bylo doprovázeno jedním z nejteplejších zářijových dnů, a to 16. – 17.9.2020 ,kdy se sešla početná skupina sběračů. Celkem 13 lidí. Traktorista Tonda a hlavní nosič Honza Aladin, organizačně zvládali průběh těchto dvou dnů .Honza ovšem stačil ještě zaznamenávat určité prohřešky sběračů a seznamoval s nimi ostatní, v průběhu dne. Například někdo přeplňuje kbelíky, to je pro nosiče náročné, někteří zase dávají do kbelíku málo hroznů a nosič se nachodí zbytečně atd.. Tato akce byla ukončena neplánovanou a o to překvapivější návštěvou Honzy a Majky v Ladné. Při krátkém posezení jsou oba informováni o postupu a průběhu vinobraní. Následovala hostina jak o hodech, dobré jídlo a pití .Bylo se stále o čem se bavit. V pozdních hodinách se loučíme a rozjíždíme se k domovům.

Ve dnech 22 .– 23.9.2020 se vinobraní zúčastnili i Vašek a Květa Matějíčkovi z Českých Budějovic. Václav nezapomněl dovést pro kamarády a poradkyně Budvar. Po náročném sběru,kdy jsme přejížděli na několik stanovišť nám pan domácí nachystal lahůdku a to sběr Veltlinského zeleného. Na vinici byla takové úroda, že za 45 minut jsme nasbírali plnou vanu to je cca 13 q. Večer na Purýnkách, kde spali nocležníci, se hráli karty a to Mariáš a Žolíky do pozdních nočních hodin.

Při dalším sběru ve dnech 6.-7.10.2020 byly ve vinicích znát silné deště z předchozích dnů. Hodně bláta, ještě že již nám toho do konce sběru mnoho nezbývalo. Do vinobraní se zapojovala s rodinou Vyklických i vnučka Terezka. Na vinicích se s námi pohyboval i pan doktor(veterinář) a jeho věrný přítel pes, který se za den i několikrát ztratil.

Dne 9.10.2020 miniparta VVVV nastoupila na závěrečnou dosběrnou. Tradiční věnec vyrobila Jana a na rozloučenou s letošním vinobraním ho předala Laďovi st., Laďovi ml., a Lidce . Je určitě na co vzpomínat. Letos nám vyšlo počasí a pěkných zážitků máme na vzpomínání víc než dost.

PS. Na úplný závěr letošního vinobraní, byl ve vybrané viniční trati vyzkoušen vinný kombajn značky ALMA při sklizni odrůdy Kellner.

3) Rozloučení se starým rokem 2020

Se starým rokem 2020 jsme se začali loučit v Silvestrovském podvěčeru na naší tradiční videokonferenci SKYPE. Jelikož nám covid neumožňoval se setkávat, aspoň každých 14 jsme se takto viděli a klábosili. Přesto, jak byl tento rok divný a na zážitky smutný, bylo v poslední den v roce veselo a účastníci konference byli i patřičně ustrojeni.

Všichni jsme si na závěr popřáli, aby byl rok 2021 lepší než ten 2020 a hodně zdraví,štěstí ,do toho nastávajícího bylo naším posledním přáním.