Zpráva o činnosti VVVV v roce 2012

Na rok 2012 si GŠ VVVV naplánoval sedm společných akcí.Jak se nám je podařilo naplnit poznáte z této výroční zprávy.

25.-26. února 2012 VI. zabíjačka VVVV u Toníčka Blatnice pod Sv.Antonínkem.

První akcí tohoto roku byla tradiční zabíjačka.Tentokráte nás přivítal slavnostně ozdobený stromek jitrnicemi a s dárkem pod ním – lahví vychlazené slivovice.Prasátko bylo klidné a tak jsme nejprve přistoupili k slavnostnímu otevření Tondova nového vinného sklepa.Farář VVVV Ruda požehnal tomuto svatostánku,pomodlil se předem za hříchy Tondou v tomto stánku spáchané a přednesl mu krásnou veršovanou báseň.Po posvěcení kostelníkem Zdeňkem byla přestřižena páska a následoval první slavnostní přítek.Prase posléze padlo první ranou a zabíjačka se pěkně rozběhla.Přerušení nastalo v momentě, kdy se u vrat objevili aktivisté z ligy pro ochranu zvířat.Diplomatický tah Honzy Š.- nabídnutí úplatku těmto aktivistům, vrátil vše do starých kolejí.Krásný den byl zakončen večerními tanečky a následnou procházkou před spaním po Blatnici.

25.-26.května 2012 Čtyři kopy roků II. Velké Bílovice

Vojenští veteráni zrození v roce 1952 slavili svou šedesátku v roce 2012. Půlka GŠ VVVV si to již odbyla v roce minulém a ve Velkých Bílovicích byla řada na Honzovi, Láďovi,Lojzíkovi a Vlastíkovi.Oslava to byla se vším všudy – s přípitky ,oslavnými básněmi, dary,povýšením,přemírou jídla a sladkostí i nezbytnými tanečky.Naše akce se šíří krajem tak dalece, že pronikly i do regionálního rozhlasu Dyje, kde oslavencům hráli krásnou písničku. Ranní procházka nás zavedla do místního muzea, kde jsme se seznámili s historií této obce.Za krásného slunného dne a po vydatném obědě jsme se , ač neradi , museli rozloučit.

8.-9.června 2012 XXI.setkání VVVV Nechvalín

I když bylo loni při slavnostním stažení zástavy VVVV řečeno, že to byl poslední náš sraz, tabu to nebylo.V uvedeném termínu , pro nás sice nezvyklém, se Luboš Matějíček rozhodl , že ve srazech se bude pokračovat! Jak řekl , tak učinil. Zábava zúčastněných krásně plynula, František Boháč vše důkladně dokumentoval jak na fotopřístroj tak kameru, a to v různých polohách a situacích.I když slušná večerní bouřka částečně program narušila , hlavně přísun proviantu v den následující, bylo toto setkání úspěšné a Lubošovi patří za to vřelý dík.

1.-8. července 2012 Křížem krážem Šumavou III. Lipno – Hůrka

Mini-zástavami VVVV vyzdobená kolona vozidel dorazila do styčného bodu -Rožmberku n.Vltavou v přesně stanoveném čase.Po společném obědě jsme vyrazili k prohlídce hradu Rožmberk.Nádherné letní počasí, chvílemi až dusno, dávalo tušit , že přijde bouře.Do místa pobytu – penzionu U Méďů na Lipně jsme však dorazili ještě za slunce. Osvěžení v místním krytém bazéně nás probralo a bouře , která přišla při večeři nám chuť nezkazila. Týdenní pobyt s CK VVVV Tour neměl opět chybu , krásně zvolené cyklotrasy, úžasná Šumava,výborná parta, večerní programy, slušné počasí a příkladná starost celého personálu o nás rekreanty si všichni velmi pochvalovali.Pokud každému utkvělo v paměti jen něco co nám týden nabídl , např. vodní nádrž Lipno, Schwarzenberský kanál, Plešné jezero,Český Krumlov, Kleť nebo Pepek Vyskoč, byl cíl akce splněn.Domů jsme odjížděli sice trochu unavení, ale s odhodláním jet s CK VVVV Tour příště zase !

17. – 24. září 2011 XII. Vinobraní u Spěváků

Start vinobraní bývá tradičně zahajován přípitkem na dobrou sklizeň – tentokráte živou vodou z lázní Skalka Julinkou.Po vždy provedeném focení – skupinovce se rozjel hotový koncert rukou a hrozny rychle plnily valník, který nestačil popojíždět v řádcích vinných hlav.Květnové mrazíky sice některé tratě mírně poškodily, ale pan domácí byl hlavně s kvalitou hroznů nadmíru spokojen.Naše parta VVVV letos sbírala Muller Thurgau ze čtyř různých tratí.Závěrečný úklid a čištění všech použitých strojů a nástrojů probíhalo již za podvečerního smrákání. Láďovo poděkování při společné večeři je vyjádřením spokojenosti nad dobrou úrodou i za dobré odvedení práce všech brigádníků.

14.-18. listopadu 2012 Dámská jízda – Luhačovice.

Přechodný domov na pět dnů v krásné vile Alpská růže zajistila pro naše poradkyně opět Janka Peprnová. I když byla letos účast poradkyň menší než v minulosti , veselo bylo stejně. Procedůry,procházky , medovina a jiné tekuté přípravky držely poradkyně stále ve střehu a dobré náladě. Návštěvou je poctily i Anička s Jarkou a tak bylo stále co povídat a řešit.Zpestření jedné z procházek provedl i pan kníže Schwarzenberk, který lákal Lidušku do svého volebního štábu. Ta ,ale striktně odmítla s poukazem na to , že v GŠ VVVV má práce nad hlavu ….Nad celým pobytem a děním měl, jako vždy, dohled náš maskot Otík se zabudovanou skrytou kamerou.Tento pobyt bývá vždy po lázeňské sezoně, ale i ted se zde dá jít za kulturou což poradkyně ztvrdily návštěvou koncertu saxofonistek.

16. – 17.listopadu 2012 Svatomartinské hody

Ve sklepě na Půrynkách u Laďě Spěváka proběhla souběžně s dámskou jízdou akce – letos nazvaná Svatomartinské hody.Název nelhal a hody to byly opravdu. Opět vinikající Svatomartinská husa se zelím a knedlíky, zapíjená pivkem a následně i vínkem.Opětovné večerní putování mezi Laďovými sklepy bylo tak náročné a dlouhé, že nedošlo ani na časně ranní karty.Za to již od časného rána bylo vše v pohybu. Procházka vinohrady zakončená čekáním na příjezd Sv. Martina, tentokrát na černém koni, byla nádherná.Proč černý kůň, protože ten bílý nevydržel loňský nápor a uhynul. Příště prý bude zase bílý !Svatý Martin přijel i se svou družinou a bylo nejen na co koukat , ale i co pít . To byl i důvod proč se letos odjíždělo později domů než obvykle , ale za to s přáním příště zas !

GŠ VVVV děkuje všem veteránům a poradkyním za účast a přispění svou dobrou náladou na zdárném průběhu všech akcí.