Zpráva o činnosti VVVV v roce 2010

Zpráva  o činnosti   G Š   V V V V v roce 2010.

Na rok 2010 jsme si naplánovali 8 společných akcí.Jak se nám je všechny podařilo naplnit poznáte z této výroční zprávy.

1.     20.  – 21.2.2010  Pochovávání basy –Doubravice nad Svitavou.

Tato akce se konala pod patronací Rudy a Majky Novákových.Vzhledem k tomu,že řádila prasečí chřipka přijela jen polovina pozvaných veteránů a poradkyň.Páter  Ruda – jako hlavní promotér při pochovávání basy, nezapomněl při svém dlouhém výčtu zpráv zmínit se o seskupení VVVV za což sklidil v sále velké ovace.Při reji masek i při tanci a zpěvu se naši členové v na sále neztratili.V bohaté  tombole velitel Vlastik vyhrál dvě ceny.Na jednu byl obzvlášť zvědavý a tak Zdeněk nafukovací pannu nafoukl a oživil.Na jménu „gumovky“ jsme se však  neshodli.Po probdělé noci přišlo mrazivé ráno. Od pravidelné „větrací  procházky krásnou zasněženou a mrazivou krajinou nás to však neodradilo.Následovalo poděkování Majce  i Rudovi a odjezd do svých domovů.

2.  28. – 29.května 2010    IXX.  setkání  VVVV   Velké  Bílovice.

Začátek setkání nám zpříjemnila dechová kapela s Laďú Spěvákem mladším,která vyhrávala jak k poslechu tak k tanci.Po slavnostním nástupu a hlášení o stavu mužstva , následoval slavnostní pochod za doprovodu řízné dechovky – to se  pochodovalo !

Že jsme ve vinařském kraji nám bylo jasno při pohledu na naše vlajky. Pořadatelé setkání Laďa a Lidka je umístnili do dřevěných vinařských beček.Honza Ševčík spolu s Lojzů Vaněčkem po srazu je vykulili  z restaurace na místní dvůr s tím, že je  „rytíř vína „ posléze odveze.  Při vinobraní v měsíci září tam však  ještě byly (no asi hospodářovi Laďovi nechyběly protože již má nové nerezové nádoby).

V průběhu večera nás čekalo první překvapení když z rádia na počest našeho setkání zazněla krásná píseň „Přátelství“.Nápad vzešel od Majky Ševčíkové.Honza se taky zhostil úkolu a patřičně zesílil rádio.

Naše setkání se konalo v termínu voleb a protože někteří členové nemohli volit tak jim  toto bylo umožněno v místní restauraci.Do volební místnosti k překvapení přítomných přišli i tři krojovaní „pagáči“ (Laďa,Honza,Tonda) a veselé krojované děvčice z našeho seskupení.Jelikož se také volilo o našich budoucích důchodech bylo do přenosné  urny vhozeno hodně volebních lístků.

K večerní zábavě vyhrávala slovenská kapela “Lego“ a i při harmonice se rozléhaly krásné slovácké písničky,snad nebylo nikoho kdo by si s chutí nezazpíval.V průběhu večera nemohla chybět i vzpomínka na nedávné mistrovství světa v hokeji. Protože Slováci neuspěli bylo Ondrejkovi Pupákovi vysvětleno jak se to má hrát  – hlavně srdcem .Jako pozornost obdržel dres mistrů světa a pravé hokejové srdce.Na našem setkání nechyběla ani tradiční tombola v režii Rudy a Majky Novákových.Výher bylo mnoho a tak se stále  ozývalo  Olé,Olé,Olé.

Na druhý den ráno následovala  procházka mezi místními vinohrady,návštěva špičkového vinařství pana Tetura a krásný rozhled z kaple zvané  Hraďištěk. Hodně jsme toho zvládli a viděli i z okolí Velkých Bílovic, také vzhledem k tomu,že na dopravu byl zajištěn autobus.

Za krásné setkání patří dík Laďovi a Lidce Spěvákovým a též i manželům Ševčíkovým, kteří jim skvěle sekundovali. Setkání se zúčastnilo 15 generálů a 14 poradkyň.Loučení po dvou krásných dnech bylo srdcervoucí.

3.  18. –19.června 2010  akce  Chlapi  sobě   – Blatnice  pod Sv.Antonínkem

Červnovou akci“Chlapi sobě „ zajišťoval Tonda Peprna za vydatné pomoci poradkyně Jany.Po tradičním přivítání chlebem a solí byly doplněny tekutiny pravou slováckou slivovicí.

Při  akci  jsme poznávali kraj i zvyky  kolem kopce Antonínka,který je posledním výběžkem Bílých Karpat.V přístavu Baťova kanálu ve  Veselí nad Moravou sedáme na loď a plujeme do Strážnice.Cestou zdoláváme  čtyři plavební komory. Vzdálenost  osmi kilometrů zdoláváme za cca dvě hoďky. Vyprázdňujeme několik lahví vína proložených nějakou tpou slivovičkou a boj s komáry vyhráváme.Pouze Honza Ševčík,který byl na přídi lodi, dostal cestou  mořskou nemoc.Samozřejmě,že jsme si v průběhu plavby zazpívali několik pirátských písní.Ve Strážnici proběhla prohlídka skanzenu a zámeckých sklepů pana Šebesty.Na zpáteční cestě – již vlakem byla zastávka ve Veselí nad Moravou v místním bowlingovém centru.Vítěze hry nebylo až tak úplně  možné určit,protože se u všech veteránů v průběhu času  začala projevovat mořská nemoc z ranní s plavby.

Druhý den jsme putovali po Blatnici od jednoho krásného sklepa s vyřezávanými sudy ke druhému, tentokrát kamenného-parádní dílo pana Bršlíka . Kaplička u  Sv.Antonínka byla malou mezizastávkou. Cestou jsme míjeli i mysliveckou chatu – místo V.  srazu seskupení VVVV – jak to všechno utíká……

Následný výtečný oběd,který připravila poradkyně  Jana byl skvělou tečkou za výtečnou akcí. Následovalo poděkování  pořadatelům za organizaci a s hlavou plnou nových vzpomínek odjíždíme ke svým  domovům.

4 .  4. – 11.července 2010  Křížem – krážem   Š u m a v o u    kolmo i pěšky.

Dovolenou pro své kamarády připravili  manželé Zdeněk a Jiřinka Opavští,kteří měli již se Šumavou své zkušenosti.Plán byl podrobně rozpracován prostřednictvím cestovní kanceláře CK VVVV Tour a bylo dbáno na jeho přesné dodržování.Během příjezdu k místu seřazení, se těsně před  Hošticemi objevila drobná porucha u vozidla manželů  Spěvákových.Hned zasáhli odborníci se zemědělských provozů a závadu odborně odstranili.Ani toto zdržení však  nezabránilo setkání s panem režisérem Troškou přímo v místě natáčení jeho oblíbených filmů.Zdeněk s ním něco popil a probral – prostě ho nenechal utéct.

Na Šumavu jsme jeli s cestovní kanceláří CK VVVV Tour a vybrali jsme si dobře. I s ubytováním v penzionu Pupík –Modrava jsme byli spokojeni.Již se stalo pravidlem,že na našich společných dovolených zajišťuje buzení Tonda,Jana a maskot Otík. K tomu samozřejmě patří ranní kalíšek.

Hned při první cyklo-túře nás skropil pravý šumavský lijavec doprovázený hromy,blesky a kroupami.Všichni do jednoho jsme byli promoklí skrz naskrz a proto jsme si krásy Vychynicko-Tetovského plavebního kanálu nemohli plně  vychutnat.Tradiční košt slivovice vyhrál Tonda.Zdeněk Opavský obsadil druhé a třetí místo.Tonda a Jana Peprnovi  na dovolené oslavili 33 roků  společné cesty životem.

Mezi krásná místa,která jsme navštívili byl Roklanský potok,vojenská hláska Poledník – nejvyšší navštívené místo 1315 m nad mořem,Tříjezerní slať,sklárny Annín,rozhledna Svatobor,soutok Křemelné s Vydrou pod Čenkovou pilou kde vzniká řeka Otava a mnoho bezejmenných krásných míst Šumavy.V Klatovech jsme se setkali s naším bývalým vojenským kamarádem Mílou Svobodou.Viděli jsme se po dlouhých 38 letech.Za celou dovolenou na kole nebyl zaznamenán žádný úraz , jen jeden defekt u Jany,který byl lehce odstraněn.

Na závěr dovolené poděkovaly poradkyně Zdeňkovi a Jiřince za služby,které nám zajištovali pomocí cestovky CK  VVVVTour.Generálové nechali za odměnu Zdeňka za tyto služby zvítězit téměř ve všech večerních disciplínách.

Byl to krásný týden v kolektivu dobrých lidí.Počasí měl pod kontrolou Honza Ševčík.Kromě jednoho dne, než se správně zaměřil na místo kde jsme,  nám sluníčko přálo po celou dovolenou.

5.   28. – 29.srpna 2010    Babí léto   na  Vysočině  -   Ubušínek.

Pořadateli této akce byli Vlastik a Hela , kteří již v pátek přivítali předvoj –Ševčíky a Peprny, a to  Svijanským pivem.I v sobotu bylo co slavit manželé Spěvákovi slavili 34 výročí sňatku.Slavilo se v průběhu turistického pochodu, kterého se účastnilo  i nejmaldší práče Ondrášek. Šlo se lesm na oblíbené  místo Daňkovice.Protože nám cestou pršelo byli jsme nuceni použít ochranné oděvy proti dešti.Laďa Spěvák po dovolené v Egyptě se nemohl na Vysočině dostatečně aklimatizovat,proto poprosil Rudu ,aby mu dělal vodiče.Zdeněk Opavský se na tuto dvojici již nemohl dívat- nebylo totiž poznat kdo je vodič a kdo vedený a  tak trápícího se Laďu dopravil do cíle pochodu autem.Jak již bylo řečeno počasí nám nepřálo,ale to nikterak nebránilo naší veselé náladě a pohodě pod stanem na výletišti, kde jsme den zakončili.Nasmáli jsme se opravdu hodně.

V neděli jsme navštívili město Poličku,které bylo založena v roce 1265.Prohlédli jsme si hradby a morový sloup vysoký 22 metrů.Před radnicí potkali demonstranta (z dáli i zblízka připomínal Rudu).Jeho požadavky do EU  jsme taky schvalovali.Výlet na Vysočinu jsme zakončili společným obědem v Poličce.Poděkovali Vlastikovi a Hele za organizaci a zjištění akce Loučili jsme se s vědomím  ,že  i „Z a m r a č e n á    V y s o č i n a     m á    s v é    k o u z l o“ .

6.  25.  září 2010  Vinobraní  u  Spěváků  -  Velké   Bílovice.

Zahájení při vinobraní bývá tradiční-poradkyně si dají štamprli a akce ve vinohradech může začít.Letos do brigády zasáhlo 20 členů  našeho seskupení.Poprvé se zúčastnili Anička  a Bohuš  Pačiskovi.Ve vinohradech byla letos úroda slabší.Nasbírali jsme toliko necelých  5 tun hroznů.Najezdili po vinohradech mnoho kilometrů a sesbírali pouze červené hrozny.Tak jako každý rok letos připravil Laďa vynikající burčák.Další brigády se nekonaly-letošní  rok byl s pohledu vinaře velmi špatný.(po dlouhé době jsme ani podzimní čeření ve vinném sklepě neměli).

Závěrečný guláš,který připravila Lidka byl  móoc  dobrý a to znamená,že se do těchto míst musíme zase vrátit.

7.    17.  – 21.listopadu 2010    Dámská  jízda   Luhačovice.

Ubytování pro naše poradkyně v historickém penzionu“Myslivna“ zajistila Jana Peprnová – mladší, v současné době zaměstnankyně lázní Luhačovice.Na přilepšenou vždy obdrží poradkyně malý finanční bonus od GŠ VVVV. Tradičně také  posílí jejich řady Jarka Slováčková a Radka Uhlířová.Návštěva města,cukrárny,lázeňských pramenů a letos i vypuštěné přehrady, jsou již pravidelnými body programu. I společný nástup před spaním  všech poradkyň k použití svých „prášků“ je nevyhnutelný. Kdo zapomněl prášky dal si teplou medovinu,víno z Bílovic či slivovici z Blatnice.Do rána pak všechny spaly  jak broučci.

Vzhledem k tomu,že se po pobytu v lázních vždy zlepší jejich zdravotní stav, slíbili si při pohárku šampaňského – za rok zase nashledanou.

8.   18.-19. listopadu 2010 Ze sklepa do sklepa  – ve  Velkých  Bílovicích.

Na akci“Ze sklepa do sklepa „ v prostorách sklepního hospodářství Velké Bílovice byli  všichni generálové.

Tonda obdržel od vinařství Spěvák a syn  diplom „Nosič při vinobraní v roce 2010“.Jelikož poradkyně odjely do Luhačovic,generál Vlastik přivezl výhru z pochovávání basy ,a to nafukovací  pannu.(zatím stále nemá jméno). Laďa nás seznámil s letošní slabou úrodou ve svých sklepech a mohli jsme vyrazit do setmělých sklepních uliček. Úroda z loňských let dává naději,že pro generály a  poradkyně tam ještě zbude dosti vinného moku, pro případ, že se znovu neurodí.Při sobotní procházce – výstup ke kapli Hradišťek a zastavení na novém náměstí Sv.Martina, jsme zdolali  5 kilometrů a přišli k nejvyššímu místu Velkých Bílovic.

Vzhlem k tomu,že poradkyně jsou v lázních,tak ukončujeme pobyt ještě před obědem a rychle  odjíždíme k domovům plnit další úkoly.

Zprávu zpracoval a většiny  akcí se zúčastnil Tonda Peprna.  Při zpracovávání zprávy měla dohled i poradkyně Jana.

P o ď ě k o v á n í   p a t ř í     v š e m      o r g a n i z á t o r ů m a

p o ř a d a t e l ů m     a k cí      v r o c e    2  0  1 0.