Zpráva o činnosti VVVV v roce 2014

Pro tento rok bylo naplánováno a schváleno GŠ VVVV , celkem sedm akcí.

Akce první.

Naše první setkání v tomto roce se uskutečnilo 14. – 15. 3. 2014 pod krycím názvem „Čeření staršího vína“ – Velké Bílovice. Byla to z neznámých důvodů přesunutá akce z roku 2013, která se obvykle koná v týdnu po Sv. Martinovi, a to v obě, kdy jsou naše poradkyně na „Dámské jízdě“ v lázních Luhačovice.

Po příjezdu na kótu „Půrynky“ nás všechny ještě před sklepem přivítala kalíškem dobré slivovice paní domácí Liduška a v příjemně vyhřáté místnosti u krbu pan domácí – náš kamarád První český rytíř vína vína – Láďa. Ten nám hned po přivítání poděkoval za pomoc při sběru hroznů v loňském roce a pak už se jedlo, pilo, povídalo a vzpomínalo. O perfektní servis na stůl se staraly naše poradkyně. Došlo samozřejmě i na ochutnávku nových vín na sklepním hospodářství. Při sobotní procházce po bílovických vinohradech nám pak Láďa provedl praktickou ukázku správného stříhání révy vinné.

Po obědě jsme poděkovali manželům Spěvákovým za velmi zdařilou akci a rozjeli se k domovům.

Akce druhá.

Naše druhé setkání v tomto roce dostalo název „Cyklovýlet za práčetem ONDROU- aneb okolo atomky a Dolních Dubňan“. Uskutečnilo se 3. – 4. 5. 2015 a jak je z názvu patrné, pořádali ho Jan a Jiřinka Kocandovi. Setkání se uskutečnilo na nám již známém místě „Chata Spálený mlýn“. Po přivítání „třiašedesátkou“, ubytováním a menším občerstvením jsme mohli nasedat. Protože však bylo trochu chladnější počasí, tak jsme museli častěji přikládat pod kotel. Prvních 7 km naší trasy byly chladící věže atomky stále na dohled. Dále naše cykotrasa vedla lesem až na hráz Dalešické přehrady a odtud na horskou prémii, kterou byla rozhledna Babylon v nadmořské výšce 491 m. Tato kamenná rozhledna z roku 1831 je nejstarší na Moravě. Po této horské prémii následoval sjezd do Mohelna, oběd a pivečko do každé nohy v restauraci Mohelenský dvůr. Dále pak procházka po Mohelenské hadcové stepi a další „Ježek“ na fotbalovém stadionu v Dukovanech. Odtud už bylo jen 6 km na naši chatu, kde se k večeři podával „guláš pro pořádné bojovníky“, jak se ne generály a jejich poradkyně sluší. Večer nás přijelo pozdravit malé práče ONDRA. Tak jak byla sobota podmračená a studená, tak nedělní ráno bylo prosluněné a vybízelo k procházce, čehož jsme využili na pěší túře údolím řeky Rokytné. Akci jsme zakončili obědem v hotelu Ryšavý.

Akce třetí

Třetí tradiční akcí bylo XXIII. setkání VVVV v Blatnici. Toto každoroční setkání celé čety i s poradkyněmi se koná poslední víkend v květnu a to na místě, které zařídí pořádající generál. Letošní setkání zorganizovali manželé Peprnovi za pomoci celé rodiny v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Přivítali nás chlebem, solí a kalíškem slivovice v překrásných blatnických krojích. Setkání se zúčastnilo 16 generálů a 14 poradkyň. Po nástupu čety, podání hlášení a předání standardy následovalo zazpívání naší vojenské hymny a slavnostní pochod. Dle poznámek přihlížejících poradkyň by tento pochod bylo potřeba pro příště pořádně natrénovat v osobním volnu. Po této slavnostní části vždy následuje již jenom jídlo, pití, tanečky, zpívání, volná zábava, prohlížení našich kronik a tradiční tombola.

Po ranní vydatné snídani následovala procházka vinohrady na kopec Sv. Antonínka, kde jsme si prohlédli kostel a při cestě zpět i blatnické vinné sklepy a část Blatnice. Po obědě jsme poděkovali Janě a Toníkovi za perfektně připravené XXIII. setkání a rozjeli se domů.

Akce čtvrtá.

Naše v pořadí již čtvrté setkání v tomto roce byla společná dovolená pod názvem „Kolmo Novohradskem za pramenem Dobré vody“ – Nové Hrady – Údolí a to od 28. 6. do 5. 7. 2014. Tato naše dovolená, kterou vždy zajišťuje náš generál a zároveň majitel cestovky CK VVVV Tour Zdeněk se svojí poradkyní, se nedá v krátkosti popsat – přesto se o to pokusím.

Než se naše skupina sedmi osobních aut plně naložena jízdními koly na trase od Blatnice, přes Ladnou, Velké Bílovice, Dolní Dubňany, Moravské Budějovice, Jindřichův Hradec spojila a pokračovala již společně do míst, kterým byl zámek Jemčina, kde nás očekával náš říďa, tak bylo pět zastávek. A co zastávka, to kalíšek na přivítanou pro velitelky připojovaných vozidel. (Pak jsme s touto navigací nemohli trefit Terezčino údolí.) Samotná prohlídka zámku , v v rukou soukromého vlastníka, nás poněkud zklamala. První společný oběd byl v nedalekém motorestu. Po příjezdu na základnu, což byl penzion HAMR v Terezčině údolí u Nových Hradů, jsme se sešli na pokoji u Ládi a Lidušky na dobrém červeném. Druhý den v neděli byl již výšlap na kole do Rakouska, kde jsme projeli trasu až na vrchol Mandelsteinu. Odměnou byl krásný výhled po krajině. Další den, kdy trochu zapršelo, byl výlet autobusem do Českých Budějovic s prohlídkou města i zastávkou nejen na pivko a oběd v Masných krámech. Dodnes nás mrzí, že jsme opomněli navštívit naše kamarády v Českých Budějovicích. V dalších etapách našich výletů po okolí jsme zhlédli přehradu Humenice, tvrz Cuknštejn, poutní místo Dobrá Voda s barokním chrámem, tvrz Žumberk, zámek a hrad v Nových Hradech, jihočeské rybníky, a jiné.Prostě – bylo toho hodně. Při těchto cestách se někteří cyklisté nevyhnuli defektům a pádům, při kterých zasahovali pohotově naši zdatní mechanici a zdravotnice. Zajímavé je, že defektem a pádem byla postižena vždy jen jedna rodina. Po večerech byly soutěže v „člověče, nezlob se“, v petangu, házení šipek, střelbě z praku, golfové krátké hře a jiné soutěže. Je až s podivem, že nejvíce se dokážeme pohádat při hře „člověče, nezlob se“. Také se popíjelo dobré vínko, kterým nás zásobovali naši vinaři Láďa a Toník. Proběhl i tradiční košt slivovic. Jedna malá chybička se však letos do programu vloudila, a to v ten den, kdy náš říďa Zdeněk přistoupil na to, aby náš peloton dočasně vedla pro nás v té době neznámá cyklistka, která tvrdila, že všechno zná a všude byla a tím se náš obvyklý denní počet ujetých kilometrů zvýšil nejméně o 15 km, a to převážně do kopce. Přesto jsme však , jako každoročně i letos Zdeňkovi na závěr poděkovali, že nám připravil tak nádhernou dovolenou!!!

Akce pátá.

Pátá akce „Chlapi sobě“ proběhla 22. – 23. 8. 2014 a to pod patronací našeho kamaráda Jendy Ševčíka. Zúčastňují se jí, jak je již patrno z názvu, jen generálové štábu VVVV. Seřadiště bylo v pátek brzy ráno v Ladné, kde nás přivítal a podal občerstvení Jenda s Maruškou. Část přesunu byla vozidlem „Bílý šíp“, což byla služba k nezaplacení, část pěšmo a lodí. První částí byl výšlap z Dolních Věstonic na zříceninu hradu Děvečky, odkud byl krásný pohled po okolí Novomlýnských nádrží. Po překonání pálavských vrchů jsme nabrali opět síly v restauraci Blanka v Klentnici. Při projíždění Sedlecem jsme provedli přátelskou návštěvu u našeho kamaráda Zdeňka Bartošky. Byl rád a pohostil nás bílým vínkem. Ve Valticích jsme navštívili i muzeum Železné opony. Jako pamětníci to hodnotíme „nic moc“. Další návštěvu nám domluvil Láďa u svého kamaráda vinaře Martina Zemánka. Večer byl na programu bowling. Vítězem se stal borec Toník. Druhý den ráno jsme využili služeb lodní přepravy Břeclav a absolvovali jsme hodinovou plavbu po řece Dyji ke zřícenině Janohradu. Po krátkém posezení a prohlídce rozbořeného mostu přes řeku nás překvapila Majka, která nám na kole přivezla výbornou svačinu. Pořadatel této akce Jenda nás pak od svého hradu přivedl lesem a parkem do zámku v Lednici. Ukončení naší akce proběhlo v sobotu večer opět u Ševčíků. Po poděkování pořadatelům jsme vrazili k domovům.

Akce šestá.

Šestou akcí bylo tradiční 15. vinobraní u Spěváků – Velké Bílovice, ve dnech 8. – 24. 9. 2014. Oficiální start vinobraní, tak jako každý rok, zahajují naše poradkyně, ale i ten, kdo zrovna neřídí, ťukancem slivovice pana domácího. Po bohatém občerstvení vyrážíme do vinohradu, kde je první skupinové foto. Letošního sběru hroznů se kromě domácích zúčastnilo i 13 členů našeho seskupení. Letošní počasí však vinařům nepřálo a k tomu se přidaly ještě choroby a tak závěrečný výsledek byl takový na jaký nejsme zvyklí. Pomoc při sběru byla zajišťována agenturou „Naháňka s.r.o.“ jinak, než v minulých letech. Někteří brigádníci zůstali dva i více dní, ubytováni byli ve sklepě a tak došlo i na mariášek a ochutnávku vína. Po celý čas bylo o nás velice dobře postaráno a tak sbírání hroznů bylo pro nás doslova radostí.

Akce sedmá.

12. – 16. 11. 2014 dámská jízda Luhačovice. I letos jsme své poradkyně odvezli do lázní Luhačovice, do vily Alpská Růže. Alespoň jsme si mohli prohlédnout jejich zázemí, kde strávily 5 dnů. Mnozí z nás by si to s nimi určitě rádi vyměnili. Zaznamenali jsme na kolonádě velkou změnu, kde byly vysázeny nové stromky, keře a květinové záhony. U Alpské Růže byl otevřen nový pramen „Jubilejní“, kde se dá v klidu při popíjení posedět. Každá poradkyně si opět vybrala procedury, které ji vyhovovaly a postarala se jim o ně zase Janička Peprnová. I tentokrát za nimi přijela na návštěvu Jarka s Aničkou. Ta vyrazila našim poradkyním „dech“. Přivezla už upečenou husu s knedlíkem a zelím. A dokonce byla hned k snědku, protože byla ještě teplá. Prý aby jim to nebylo líto, když generálové měli také husu u Spěváků. Letos tam měla děvčata povyražení, protože televize v Luhačovicích natáčela záběry do seriálu o četnících. Měly to štěstí a fotily se, se známým hercem „Čmaňou“. Pro poradkyně jsme si zase přijeli, i když v jiné sestavě. Loučili jsme se všichni s vědomím, že to není na dlouho, že se v Luhačovicích opět brzy setkáme.

Závěr:

Poděkování patří všem organizátorům a pořadatelům akcí v roce 2014. Veškerá činnost byla dokumentovaná na našich webových stránkách.

Zaznamenal generál Kocanda